PONUKA SLUŽIEB

TESTEK servis, a.s. ponúka tieto služby :

 • Kalkulácie nákladov na opravu vozidla
  Na základe obhliadky vozidla alebo fotodokumentácie Vám v systéme AudaPad vypracujeme kalkuláciu predpokladaných nákladov na opravu Vášho vozidla. Našou výhodou je objektívnosť a nezávislosť od poisťovní a  servisov. Získate tak možnosť nestranného posúdenia správnosti kalkulácií vypracovaných inými.
 • Odborné posúdenie technického stavu vozidla
  Pomocou nášho technologického vybavenia a diagnostických zariadení vieme prekontrolovať vaše vozidlo nielen v rozsahu bežnej technickej kontroly. Meriame napríklad účinok bŕzd vozidiel s pohonom všetkých kolies vrátane permanentných alebo neodpájateľných pohonov 4x4 pomocou špeciálnej valcovej skúšobne, ako aj skutočné brzdné spomalenie vozidla na vozovke pri jazdnej skúške. Rozsah kontroly a posúdenia plne prispôsobujeme požiadavkám zákazníka.
 • Kontrola odrazivosti reflexných značení
  Pomocou digitálneho prístroja RETROCHECKER RC 2000 vieme merať skutočnú odrazivosť reflexných značení vozidiel, ako aj dopravného značenia. Máme skúsenosti s komplexnými riešeniami vytvorenými na mieru potrebám zákazníka.
 • Prenájom prednáškovej miestnosti a predvádzacej haly
  Predovšetkým na odborné podujatia spojené s predvádzaním na vozidlách poskytujeme krátkodobý prenájom  prednáškovej miestnosti pre 40 poslucháčov. Miestnosť je vybavená prezentačnou technikou a klimatizovaná. Predvádzacia hala bezprostredne susedí s prednáškovou miestnosťou a je vybavená kontrolnými a diagnostickými zariadeniami. Výklad tak možno interaktívne doplniť o praktické ukážky priamo na vozidlách, vrátane nákladných alebo autobusov. Samozrejmosťou je možnosť parkovania pre účastníkov priamo v areáli objektu.