KONTAKT

TESTEK servis, a. s.

 domov Prevádzka
  Ulica:
PSČ:
Mesto:
  Vajnorská 137
831 04
Bratislava
  Sídlo
  Ulica:
PSČ:
Mesto:
  Vajnorská 137
831 04
Bratislava - mestská časť Nové Mesto
  Poštová adresa
  TESTEK servis, a. s.
PO BOX 41
820 17 BRATISLAVA 217

 kontakty Kontakt
  Tel.:
e-mail:
  +421 911 565 900
info@testek-servis.sk

 info Ďalšie informácie 

 

IČO: 
DIČ: 
IČ DPH: 
Bankové spojenie:
IBAN:
BIC/SWIFT:

 

47 824 972
2024115764
SK 2024115764
VÚB Banka
SK80 0200 0000 0033 1152 2053
SUBASKBX

 Spoločnosť je vedená v obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel Sa, vložka č. 5977/B