AKTUÁLNE 

14.06.2018

Záujem o účasť na seminári majiteľov a štatutárov STK organizovanom spoločnosťou TESTEK servis, a.s. v pôvodnom termíne 26.06.2018 je veľký, všetky miesta sú už, žiaľ, obsadené. Aby sa dostalo na všetkých záujemcov, usporiadame i druhý turnus seminára s identickým programom v termíne 13.09.2018. Podrobnosti a informácie o prihlasovaní možno nájsť v pozvánke.

13.11.2017

  • Spoločnosť TESTEK servis, a.s. organizuje od 20. novembra 2017 školenia užívateľov k novej verzii automatizovaného informačného systému technickej kontroly (AIS TK). Školenie s dobou trvania približne 2 hodiny je bezplatné, počet účastníkov z jednej STK je obmedzený na 3 osoby. Školenia sa budú konať v priestoroch prevádzky TESTEK, a.s. na Vajnorskej 137, Bratislava. Objednávať účastníkov na jednotlivé termíny je možné výhradne v internetovom objednávacom systéme na www.testek-servis.sk/skolenia, výber termínu je záväzný. 
    V prípade otázok sa možno obrátiť e-mailom na info@testek-servis.sk alebo telefonicky na +421 911 565 900.

16.05.2017

  • Podrobnosti k avizovanému semináru majiteľov a štatutárov STK a školeniu administratívnych pracovníkov STK možno nájsť tu. Obe školenia organizačne zabezpečuje spoločnosť TESTEK servis, a.s. v spolupráci s poverenou technickou službou technickej kontroly vozidiel TESTEK, a.s.

09.05.2017

  • Spoločnosť TESTEK servis, a.s. pripravuje v spolupráci s poverenou technickou službou TESTEK, a.s. aj tento rok ponuku seminárov a školení pre STK. Na rozdiel od minulých rokov je ponuka tentoraz zameraná na dve nové cieľové skupiny z tejto oblasti - na majiteľov a štatutárov STK a na pracovníkov príjmu STK. Hoci kontrolní technici sú pravidelne školení, manažmentu a administratívnym pracovníkom STK takáto povinnosť z platných predpisov nevyplýva. Pripravované školenia nie sú povinné, účastníkom však môžu sprostredkovať informácie o ich povinnostiach, právach a možnostiach predídenia a riešenia problémov v každodennej praxi, ako i o aktuálnom stave predpisov a celkovom dianí v oblasti.

03.04.2017

  • Našu ponuku služieb rozširujeme o kalkulácie nákladov na opravu vozidla. Na základe obhliadky vozidla alebo fotodokumentácie Vám v systéme AudaPad vypracujeme kalkuláciu predpokladaných nákladov na opravu Vášho vozidla. Našou výhodou je objektívnosť a nezávislosť od poisťovní a servisov. Získate tak možnosť nestranného posúdenia správnosti kalkulácií vypracovaných inými.

Služby


24.03.2016

Foto 01

Foto 02

Foto 03

Foto 04


08.04.2015

Máte záujem o naše služby ? KONTAKTUJTE NÁS